Realizacje

Strony: 1234

Od roku 2002 wykonaliśmy szereg realizacji inwestycyjnych. Naszymi klientami były między innymi zakłady wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A.), Kompani Węglowej S.A. (KW S.A.), Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW S.A.), Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.), Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.), Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM Polska Miedź S.A.), Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. oraz szereg innych zakładów.

Do każdego zadania podchodziliśmy indywidualnie z pasją i nastawieniem na satysfakcję klienta.


 • Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział wschodni –PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
 • Zabudowa i uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w szybie Gigant – SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
 • Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej w przedziale A szybu VIII – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
 • Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk – SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK “Centrum”
 • Dostosowanie górniczego wyciągu szybowego Szybu Zygmunt August II do zabudowy przewoźnej maszyny wyciągowej – SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
 • Wykonanie głównego odwadniania wraz z rozdzielniami poz. 800 do przejęcia wody z likwidowanego zakładu KWK Anna  – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
 • Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem – SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
 • Wykonanie stacji kontenerowej sN 600kW – Elektrownia Fotowoltaiczna w Lipnie
 • Zaprojektowanie i dostawa z uruchomieniem układu tłumienia drgań ferrorezonansowych – Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” sp. z o.o.
 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej R110/20/6 kV szyb Marklowice – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
 • Modernizacja windy frykcyjnej typu EPR – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna w Bogdance
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Else” – MDPA – MINES DE POTASSE D’ALSACE S.A. en Liquidation FRANCJA
 • Dostawa i zabudowa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką dla wyciągu pomocniczego do zabudowy w górniczych wyciągach szybowych – SRK S.A. Oddział KWK “Centrum” w Bytomiu
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW – Wałcz
 • Modernizacja maszyny wyciągowej i urządzenia sterowniczo-sygnałowego górniczego wyciągu szybowego szybu 1.3 – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna w Bogdance
 • Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych – JSW S.A. KWK “Pniówek”
 • Modernizacja sterowania oraz zabezpieczeń stacji GST 110/6 kV – JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice”
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu I przedział wschodni – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia
 • Rozbudowa stacji 110kV GST-1 i stacji 6kV GSZ – TAURON Wydobycie S.A.
 • Udział w budowie stacji wentylatorów przy szybie Staszic – SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
 • Modernizacja zasilania stacji wentylatorów głównych szybu wentylacyjnego. Powietrzny V – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy Ruch Rydułtowy
 • Udział w modernizacji rozdzielni 6kV R-2.1 w zakresie aktywnych filtrów wyższych harmonicznych – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
 • Udział w budowie infrastruktury wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI – Tauron Wydobycie S.A.
 • Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu P VII – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze “Polkowice – Sieroszowice”
 • Modernizacja maszyny wyciągowej wraz z rozdzielnią 6kV i urządzenia sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu Ivz – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka
 • Budowa nowej rozdzielni 6 kV RG-2 ( GSZ ) wraz z siecią zasilającą – JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
 • Dostawa kontenera z falownikiem 6 kV do zasilania silnika synchronicznego z magnesami stałymi – KGHM CUPRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • Przebudowa zasilania w energię elektryczną szybu V, wymiana rozdzielni 6 kV R-11 i zabudowa linii kablowych – JSW S.A. KWK “Pniówek”
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu Karol w przedziale południowym w zakresie układu zasilania i sterowania – PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
 • Budowa rozdzielni 6kV RGEN – JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice
 • Wymiana dystrybucji elektrycznej, kontroli sterowania i regulacji maszyny wyciągowej szybu Joseph – MDPA – MINES DE POTASSE D’ALSACE S.A. en Liquidation Francja
 • Modernizacja podstacji oraz akp szybu wentylacyjnego IV – JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice
 • Modernizacja maszyny wyciągowej zainstalowanej w przedziale północnym szybu I –  JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Budryk”
 • Modernizacja w części elektrycznej stacji wentylatorów przy szybie Wacław – PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
 • Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN dla zasilania obiektów na powierzchni zakładu górniczego – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Jastrzębie-Bzie”
 • Dostawa i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia
 • Zabudowa urządzeń realizujących modernizację układu napędowego silnika maszyny wyciągowej szybu Kolejowy – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 • Wykonanie remontu i modernizacji windy frykcyjnej EPR-200 – KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Remont maszyny wyciągowej szybu I przedział północny – JSW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice”
 • Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie Powietrzny I – KW S.A. Oddział KWK “Rydułtowy-Anna”
 • Adaptacja szybów Witold II i Siemianowice III do współpracy z przewoźną maszyną wyciągową – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
 • Modernizacja maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej w szybie Kozlu New Shaft w Zonguldak – TTK – TURKIYE TASKOMURU KURUMU GENEL MUDURLUGU (Turcja)
 • Wymiana zabezpieczeń rozdzielni GPZ 110 kV-pól liniowych, sprzęgła i transformatorów 110/6 kV oraz zabezpieczeń transformatora 6/30 kV w rozdzielni GPZ-30 kV – Kopalnia Soli Kłodawa Spółka Akcyjna
 • Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania Ruch “Wujek” – KHW S.A. KWK Wujek
 • Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z naczyniem wyciągowym – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
  REFERENCJE:
 • Udział w budowie instalacji kogeneracyjnej SG-2 w SEJ “Moszczenica” – Eneria Sp. z o.o.
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji technicznej branży budowlanej i elektrycznej wraz z dostawą i zabudową pól rozdzielni główna 6 kV w budynku rozdzielni głównej 6 kV oraz przebudową linii kablowych 6 kV – KW S.A. Oddział KWK Jankowice.
 • Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu ZSHP-A2 – KW S.A. KWK “Ziemowit”
 • Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą – KW S.A. KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
 • Modernizacja wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK 3,9 zlokalizowanych przy szybie „Barbara – KW S.A. Oddział KWK “Piekary”
 • Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej pomocniczego wyciągu awaryjno-rewizyjnego – Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” sp. z o.o.
 • Modernizacja maszyny wyciągowej i wykonanie urządzenia sygnalizacji szybowej w przedziale B szybu II – KW S.A. Oddział KWK “Chwałowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja wciągarki B-650 – KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu VI przedział wschodni – KW S.A. Oddział KWK “Sośnica”
  REFERENCJE:
 • Dostawa zespołu hamulcowego dla maszyny wyciągowej szybu VI przedział wschodni – KW S.A. Oddział KWK “Sośnica”
 • Prace związane z modernizacją układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów szyb “Zachodni” – PKW ZG “Janina
 • Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania – KW S.A. Oddział KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Knurów”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego szybu IVz – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia-Zofiówka”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu “Barbara” wraz z wykonaniem dokumentacji i uruchomieniem – KW S.A. Oddział KWK “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów szyb “Zachodni” ZG “Janina” – TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Budowa maszyny wyciągowej wraz z sygnalizacją szybową wraz z uruchomieniem górniczego wyciągu szybowego w przedziale południowym szybu I – JSW S.A. KWK “Budryk”
 • Modernizacja sygnalizacji i łączności szybowej w górniczym wyciągu szybowym P-I przedział wschodni i zachodni – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze “Polkowice – Sieroszowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu zasilania i sterowania hamulca maszyny wyciągowej R-X – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Górniczy “Rudna”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni głównych 6 kV RG-I i RG-II –KWK “Knurów-Szczygłwice” Ruch “Szczygłowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej szybu III przedział wschodni – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja zasilania Ruch I w energię elektryczną – część powierzchniowa – KW S.A. Oddział KWK “Rydułtowy-Anna”
  REFERENCJE:
 • Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania – PKW S.A. ZG “Janina”
Strony: 1234

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707