Laboratorium Olejowe

Laboratorium olejowe wykonuje badania w zakresie:

  • napięcie przebicia
  • napięcie powierzchniowe
  • rezystywność
  • współczynnik tgδ
  • zawartość ciał obcych i wody
  • liczba kwasowa
  • określenie zawartości wody metodą K. Fishera
  • określenie temperatury zapłonu
  • badanie zawartości PCB

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707