Sygnalizacja i łączność szybowa

Od wielu lat realizujemy projekty związane z urządzeniami sygnalizacji i łączności szybowej w zakresie:

 • wprowadzania zmian w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności w istniejących urządzeniach sygnalizacji, obejmujące:
  • dodanie/likwidacja poziomu, stanowiska sygnałowego lub funkcji wyciągu,
  • instalacja urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji (Komunikator Szybowy, ECHO, USSRsz),
 • budowy i uruchomienia nowych urządzeń sygnalizacji szybowej.

 

zakres oferowanych usług związanych z tymi projektami wchodzą:

 • opracowanie koncepcji, projektu wstępnego i kosztorysu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej, dopuszczeniowej, instrukcji obsługi, itd.,
 • uzyskanie wymaganych ocen badań i dopuszczeń do stosowania,
 • kompletacja i prefabrykacja podzespołów (szafy sterowania i zasilania, stanowiska sygnałowe, transparenty, sygnalizatory akustyczne, łączniki, kable, itd.),
 • opracowanie programów dla sterowników i elementów wizualizacyjnych dostosowanych do specyficznych warunków i wymagań danego wyciągu szybowego,
 • instalacja i podłączenie dostarczonych podzespołów,
 • instalacja konsol kablowych, wyłożenie kabli szybowych, spawanie światłowodów,
 • uruchomienie urządzenia po jego zmontowaniu,
 • połączenie urządzenia sygnalizacji szybowej z urządzeniami i systemami współpracującymi takimi jak maszyna wyciągowa, system załadunku, wentylacja rząpia, wyciąg szybowy drugiego przedziału, itd.
 • badania kontrolne i odbiorcze urządzenia,
 • opracowanie dokumentacji pomontażowych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń.

Oprócz realizacji związanych bezpośrednio z sygnalizacją szybową oferujemy także prace pomocnicze takie jak:

 • opracowanie i wykonanie sterowania systemów ważenia skipów, urządzeń załadowczych i przyszybowych – w tym sterowanie zintegrowane z urządzeniem sygnalizacji szybowej,
 • dostawy systemów telewizji przemysłowej dla podszybi,
 • badania okresowe istniejących i nowych urządzeń sygnalizacji szybowej.

 

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707