Badania i pomiary

Prowadzimy i rozwijamy działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług badawczych, pomiarowych oraz pomiarowo-rozruchowych w następujących dziedzinach:

  • elektroenergetyka
  • górnicze wyciągi szybowe
  • urządzenia napędowe
  • automatyka i elektronika przemysłowa
  • ochrona środowiska
  • urządzenia energetyczne
  • urządzenia budowy przeciwwybuchowej

Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną. Posiadamy w pełni profesjonalne zaplecze techniczne, własne laboratoria oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia D i E wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dozoru urządzeń i sieci energetycznych i elektroenergetycznych.

Posiadamy własne osoby kierownictwa i dozoru ruchu w specjalności elektrycznej, mechanicznej oraz górniczych wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz inne kopaliny.

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707