Badania termowizyjne

Termowizja jest  jedną z najczęściej stosowanych  metod badań  w zakresie  rejestracji i obrazowania rozkładu temperatur dowolnych obiektów. Metoda oparta jest o detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego przez każdy materiał. Dane uzyskane w wyniku badania przekładane są  na odpowiadającą mapę temperatur w formie termogramu.

Termowizja jako bezinwazyjną metoda badawcza, znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki – między innymi w sektorze  przemysłowym. Badania termowizyjne pozwalają na szybką i dokładną lokalizację wadliwych elementów instalacji i urządzeń technologicznych podczas ich normalnej pracy. Uszkodzenia elementów elektrycznych czy mechanicznych  objawiają się podwyższoną temperaturą. Dzięki diagnostyce termowizyjnej możliwe jest wczesne wykrycie krytycznych obszarów i uniknięcie zniszczeń oraz poważnych awarii urządzeń
i instalacji przemysłowych.

Wykonujemy badania termowizyjne z użyciem własnej kamery termowizyjnej. Usługi wykonywane są głównie dla odbiorców w przemysłowych (kopalne, elektrociepłownie, inne).

Wykonujemy badania termowizyjne  obiektów elektroenergetycznych, maszynowych, budowlanych itp w tym:

  • elektroenergetyczne stacje napowietrzne wysokiego napięcia
  • rozdzielnie wnętrzowe średniego i niskiego napięcia
  • napędy elektryczne (silniki napędowe maszyn wyciągowych, wentylatorów, sprężarek, pomp)
  • transformatory
  • elementy mechaniczne maszyn (łożyska, korpusy maszyn)

Z wykonanych badań  sporządzane są sprawozdania o stanie termicznym badanych obiektów wraz z prezentacją termogramów i zdjęć.

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707