Urządzenia elektroenergetyczne i zabezpieczenia

Polecamy swoje usługi w zakresie wykonywania badań i pomiarów urządzeń energetycznych i zabezpieczeń.

Wykonujemy:

 • badanie i nastawa zabezpieczeń w polach rozdzielczych WN, SN i nn,
 • badanie, konfiguracja nastaw analogowych oraz cyfrowych zabezpieczeń nadprądowych, napięciowych, ziemnozwarciowych, różnicowych i odległościowych linii SN oraz WN,
 • programowanie i badanie mikroprocesorowych sterowników polowych oraz cyfrowych przekaźników zabezpieczeń dla urządzeń nn, SN i WN,
 • badanie urządzeń, aparatury i układów zabezpieczeń w rozdzielniach WN, SN i nn,
 • badanie układów sterowania, blokad i sygnalizacji pól rozdzielczych i rozdzielni WN, SN i nn,
 • pomiary tgδ i C przekładników prądowych i napięciowych,
 • badanie baterii akumulatorów stacyjnych oraz prostowników,
 • badanie rezystancji izolacji kabli oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • badanie oraz serwis części elektrycznej agregatów prądotwórczych typu BHKW generatorów gazowych firmy Deutz wraz z badaniem aparatury i zabezpieczeń,
 • badania pomontażowo-odbiorcze rozdzielń oraz napędów elektrycznych,
 • badanie oraz ocena ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych i instalacji w sieciach niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia,
 • badanie ochrony odgromowej budynków i obiektów przemysłowych,
 • analiza doboru zabezpieczeń w sieciach WN, SN i nn,
 • dobór aparatury rozdzielczej do warunków zwarciowych,
 • obliczenia zwarciowych parametrów elektrycznych sieci rozdzielczych WN, SN, nn,
 • obliczenia parametrów zwarciowych w obwodach pomocniczych prądu stałego w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych,
 • obliczenia prądów pierwszego zwarcia w sieciach izolowanych SN i nn,
 • pomiary prądów zwarcia jednofazowego z ziemią metodą pośrednią w sieciach SN i nn z izolowanym punktem zerowym transformatora,
 • badanie i kontrole okresowe elektronarzędzi,
 • rejestracja parametrów elektrycznych sieci rozdzielczych WN, SN, nn m.in. napięć i prądów dla oceny zawartości wyższych harmonicznych,
 • analiza stanów przejściowych i zakłóceniowych w sieciach rozdzielczych WN. SN, nn wspomagana programami komputerowymi,
 • pomiary i rejestracje prądów błądzących, analiza źródeł,
 • badania termowizyjne aparatury i urządzeń rozdzielczych WN, SN, nn,
 • badania ograniczników przepięć w sieciach rozdzielczych WN i SN.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707