Maszyny elektryczne i transformatory

Oferujemy:

Badania pomontażowe, eksploatacyjne, poawaryjne transformatorów w zakresie:

 • diagnostyka układu izolacyjnego metodą prądu stałego i przemiennego, badania właściwości fizyko-chemicznych oleju,
 • diagnostyka w zakresie badania izolacji, pomiary współczynnika stratności (tgδ),
 • ocena stanu uzwojeń i połączeń wewnętrznych,
 • ocena stanu technicznego rdzenia,
 • ocena stanu technicznego głowicy i napędu podobciążeniowych przełączników zaczepów,
 • diagnostyka transformatorów metodą przemiatania częstotliwościowego SFRA,
 • badania termowizyjne,
 • badania przepustów izolacyjnych,
 • wyznaczanie współczynnika tgδ oraz ocena izolacji przekładników prądowych i napięciowych.

Badania pomontażowe, eksploatacyjne, poawaryjne elektrycznych maszyn wirujących:

 • silników napędowych maszyn wyciągowych, wentylatorów, sprężarek, pomp, prądnic, silników prądu przemiennego i stałego, różnych napięć i mocy,
 • generatorów różnych napięć i mocy.

W zakres badań między innymi wchodzi:

 • diagnostyka izolacji głównej i zwojowej uzwojeń metodą prądu stałego i przemiennego,
 • próby wytrzymałości elektrycznej izolacji uzwojeń,
 • diagnostyka w zakresie badania izolacji, pomiary współczynnika stratności (tgδ),
 • ocena stanu połączeń w uzwojeniach stojana i wirnika,
 • ocena stanu klatek rozruchowych i klatek pracy,
 • ocena izolacji podpór łożyskowych i łożysk,
 • pomiary drgań z analizą widmową,
 • rejestracje parametrów elektrycznych w czasie rozruchu napędu,
 • badania termowizyjne.

Rejestracja i analiza wielkości elektrycznych:

 • rejestracja parametrów napięcia zasilającego analizatorem jakości zasilania klasy A,
 • rejestracja stanów nieustalonych,
 • rejestracja długoterminowa wartości chwilowych i skutecznych.

Obliczenia w sieciach elektroenergetycznych:

 • zwarciowe,
 • dobór aparatury oraz sprawdzenie poprawności jej doboru
 • dobór nastaw zabezpieczeń oraz sprawdzenie poprawności ich doboru.

Symulacje komputerowe:

 • analiza obwodów elektroenergetycznych w środowisku Matlab Simulink.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707