Laboratorium Badań Nieniszczących

Organizacja, wyposażenie i sposób działania Laboratorium Badań Nieniszczących (LBN) spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium dysponuje kompletnym wyposażeniem badawczym, umożliwiającym wykonywanie badań w każdej z realizowanych metod NDT.

W szczególności, badania ultradźwiękowe prowadzone są w oparciu o defektoskopy różnych producentów (Krautkramer, Ultra, Siui), również techniką Phased Array (PA).

Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek prowadzone są za pomocą grubościomierzy Olympus, Krautkramer, Siui, Cygnus, w tym również wykorzystując grubościomierze ze zobrazowaniem A oraz przystosowane do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex).

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707