Górnicze wyciągi szybowe

Firma nasza w swej działalności oferuje prace związane z kompleksową realizacją inwestycji w zakresie górniczych wyciągów szybowych stanowiących kompleks urządzeń energomechanicznych i mechanicznych zlokalizowanych w nadszybiu, na zrębie, w szybie, w podszybiu i w rząpiu.

Inwestycje realizowane są w oparciu o rozwiązania stosowane przez naszą firmę z uwzględnieniem urządzeń własnej produkcji oraz innych producentów.

W zakres naszej oferty wchodzą:

 • prace projektowe
 • prace budowlane
 • dostawa i rozdział energii elektrycznej
 • kompletacja dostaw urządzeń
 • prace montażowe
 • prace rozruchowe
 • sygnalizacja i łączność
 • monitoring
 • rejestracja i archiwizacja danych
 • badania i pomiary
 • nadzory techniczne
 • serwis

Nasza oferta obejmuje swym zakresem:

 • górnicze wyciągi szybowe na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
 • górnicze wyciągi szybowe dla transportu pionowego
 • systemy transportu pochyłego w wyrobiskach o nachyleniu do 450
 • górnicze wyciągi szybowe wielozadaniowe (jazda ludzi, ciągnienie urobku, transport materiałów)
 • górnicze wyciągi pomocnicze (awaryjne, awaryjno-rewizyjne, ratownicze, małe wyciągi materiałowe)
 • windy frykcyjne
 • wyciągi szybowe do głębienia szybów.

Oferujemy zastosowanie dla ww. wyciągów szybowych maszyn wyciągowych stacjonarnych lub mobilnych.

Dla wyciągów w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych zastosowanie urządzeń umożliwiających ich zainstalowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

 

Ofertę naszą kierujemy dla potencjalnych klientów krajowych jak i zagranicznych.

Nasze realizacje spełniają wymagania dotyczące przepisów, zasad budowy i procedur związanych z uzyskaniem wymaganych zezwoleń na wykonanie i uruchomienie górniczych wyciągów szybowych oraz dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.

 

 

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707