Pomiary energetyczne

Polecamy swoje usługi w zakresie wykonywania badań i pomiarów maszyn i urządzeń energetycznych oraz kontroli okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej.

Wykonujemy:

  • wyznaczanie charakterystyk energetycznych pomp
  • wyznaczanie charakterystyk energetycznych sprężarek
  • wyznaczanie charakterystyk energetycznych wentylatorów, wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych
  • badania energetyczne kotłów i urządzeń kotłowych
  • badania energetyczne agregatów kogeneracyjnych
  • badania energetyczne innych urządzeń energetycznych
  • kontrole okresowe aparatury kontrolno-pomiarowej

 

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707