Rzeczoznawstwo

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadane firmie OPA-ROW sp. z o.o. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie art. 71 oraz art. 72 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2017r. poz. 2126):

  • grupa Ia– maszyny wyciągowe – część mechaniczna – § 540 ust.3, § 600 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z2017r., poz 1118) oraz pkt 3.16.2.1., 3.16.2.6., 3.16.2.7.,3.16.3.15. ppkt 1, 3.16.3.16. ppkt 2 i 3.16.3.17. ppkt 6 załącznika nr 4 do ww/ rozporządzenia.
  • grupa Ib – maszyny wyciągowe – część elektryczna – § 540 ust.3, § 600 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz pkt 3.16.2.1., 3.16.2.7., 3.16.3.15. ppkt 1, 3.16.3.16. ppkt 2 i 3.16.3.17. ppkt 6 załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia.
  • grupa II – naczynia wyciągowe -§ 540 ust.3, § 600 ust.3 ww. rozporządzenia oraz w punktach 3.20.13.1., 3.20.13.3., 3.20.13.4. załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia.
  • grupa III– zawieszenia naczyń wyciągowych i lin – § 540 ust.3, § 600 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz w punktach: 3.21.1., 3.21.2., 3.21.4., 3.21.5., 3.21.6. załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia.
  • grupa VI– koła linowe – § 540 ust.3, § 600 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz w punktach: 3.12.6.1. i 3.12.6.5. załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia.
  • grupa VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych – w zakresie czynności określonych w 540 ust.3, § 599 ust. 2 i § 600 ust.3 ww. rozporządzenia oraz w punktach 3.13.4.7., 3.13.5.5., 3.13.7.1., 3.13.7.6. ppkt 2 i 3.22.3. załącznika do ww. rozporządzenia.
  • grupa VIII– urządzenia budowy przeciwwybuchowej w punktach: 9.10.1., 9.10.3., 9.10.5. ppkt 2 i 9.13. załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.
  • grupa IXc– urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne – § 733 ust.2,    748 ust.4 ww. rozporządzenia.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707