Maszyny wyciągowe

Maszyny wyciągowe stanowią główny element wykonawczy wyciągów szybowych odpowiadający za realizację wszystkich jego funkcji transportowych oraz jego bezpieczeństwo. Mają one także wpływ na funkcjonalność, niezawodność i koszty eksploatacji wyciągu szybowego.

Zadaniem maszyn wyciągowych jest wprawienie naczyń w ruch zgodnie z otrzymaną dyspozycją jazdy. Ważnym jest, aby maszyna wyciągowa dysponowała odpowiednim momentem i mocą tak, aby była w stanie zrealizować wszystkie potrzebne funkcje i przetransportować wszystkie potrzebne ładunki. Z drugiej strony sprawne i wydajne funkcjonowanie wyciągu szybowego zależne jest także od dynamiki i precyzji sterowania napędu maszyny.

Bezpieczeństwo wyciągu szybowego, obciążonego często momentem aktywnym, zależne jest z kolei od pewności działania hamulców maszyny oraz od działania podstawowych zabezpieczeń chroniących wyciąg przed nadmierną prędkością i wyjechaniem naczyń poza bezpieczny obszar szybu.

Tym, co nas wyróżnia jest fakt, że nie ograniczamy swojej działalności jedynie do budowy nowych maszyn wyciągowych lub kompleksowej modernizacji całych układów napędu i sterowania. Nasza działalność obejmuje także częściowe modernizacje układów i podzespołów maszyn wyciągowych, często ograniczone tylko do jednego elementu maszyny wyciągowej (np. układu sterowania hamulca). Nie jest też dla nas żadnym problemem cząstkowe modernizowanie maszyn bardzo starych lub nietypowych (np. windy frykcyjne, maszyny budowy przeciwwybuchowej, maszyny z sterowaniem oporowym itd.). Dysponując bogatym doświadczeniem zdobytym podczas wielu modernizacji i lat badań maszyn wyciągowych jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie optymalnie dopasowane do każdej maszyny i potrzeb użytkownika.

OFEROWANY ZAKRES USŁUG

Od wielu lat realizujemy projekty związane z maszynami wyciągowymi w zakresie:

 • regeneracji i rewitalizacji istniejących układów sterowania i napędów maszyn wyciągowych, np.:
  • przekaźnikowych i elektronicznych układów sterowania,
  • układów kontroli prędkości (np. UKP, krzywkowe, itp.),
  • przekształtników tyrystorowych głównych i pomocniczych (np. Jantar),
  • przegubów, sworzni i innych elementów mechanicznych hamulców pneumatycznych,
  • łożysk i przekładni,
  • tarcz i bieżni hamulcowych,
 • modernizacji istniejących maszyn wyciągowych w zakresie:
  • wymiany mechanicznych i elektrycznych układów sterowania hamulców na:
   • zespół ZSHP-A2 dla hamulców pneumatyczno-obciążnikowych,
   • zespół +HP (wersja zespołu ZSHP-A2 ze sterowaniem zintegrowanym z układem sterowania maszyny),
   • zespół ZSHP-SO dla hamulców sprężynowo-obciążnikowych,
   • zespół ZSHH dla hamulców hydraulicznych (dwa agregaty),
   • dwa agregaty hydrauliczne +AH (wersja zespołu ZSHH z sterowaniem zintegrowanym z układem sterowania maszyny).
  • instalacji lub wymiany tarcz hamulcowych dla hamulców hydraulicznych, w tym także zmiana hamulców bębnowych (szczękowych) na tarczowe,
  • instalacji lub wymiany okładzin hamulcowych oraz okładzin kół pędnych i bębnów (Lebus),
  • wymiany lub instalacji nowych układów smarowania łożysk i przekładni oraz wentylatorów i stacji przygotowania powietrza (filtry),
  • wymiany lub instalacji stojaków i siłowników hamulcowych hydraulicznych wraz z wymaganymi czujnikami,
  • wymiany układów sterowania, zabezpieczeń, regulatora jazdy i szybowskazu na nowoczesne, cyfrowe układy działające na bazie sterowników programowalnych Allen-Bradley,
  • wymiany rozdzielni zasilających maszynę (np. 6kV) oraz rozdzielni potrzeb własnych niskiego napięcia,
  • wymiany stanowiska sterowania maszyny wraz z kabiną maszynisty (dźwiękoszczelna, klimatyzowana),
  • instalacji cyfrowego szybowskazu i regulatora jazdy wraz z układami zabezpieczeń przed przekroczeniem prędkości maksymalnej i przejazdem poziomów końcowych,
  • instalacji cyfrowego, komputerowego (system Windows) układu wizualizacji i rejestracji stanów maszyny wraz z monitorem dotykowym LCD,
  • instalacji nowoczesnych, sterowanych cyfrowo układów napędowych:
   • prądu stałego – do zasilania wirnika silnika maszyny – przekształtniki 6, 12, 24 pulsowe, jednokierunkowe lub nawrotne z możliwością sterowania kolejnościowego (obniżenie poboru mocy biernej) o napięciu do 1kV i prądzie do 9kA z jednej szafy przekształtnikowej,
   • prądu stałego – zintegrowane, kompaktowe przekształtniki do zasilania wzbudzenia silników wyciągowych oraz obwodów wzbudzenia prądnic przetwornic pracujących w układzie Leonarda (jeżeli przetwornica elektromaszynowa obwodu głównego nie ma być wymieniona na przekształtnik tyrystorowy),
   • prądu stałego – układy sterowania i zasilania wzbudzenia silników synchronicznych napędzających przetwornice elektromaszynowe (Leonard),
   • prądu przemiennego – regeneratywne (zwrot energii do sieci), jednostopniowe falowniki niskiego napięcia (do 1000VAC) o niskim oddziaływaniu na sieć zasilającą (harmoniczne THD<5%) i współczynniku mocy cosφ > 0.94 – np. do napędu maszyn w których wymieniono silnik 6kVAC na silnik AC niskiego napięcia (np. 690VAC),
   • prądu przemiennego – regeneratywne (zwrot energii do sieci), wielostopniowe falowniki średniego napięcia (do 10kV) o niskim oddziaływaniu na sieć zasilającą (harmoniczne THD<4%) i współczynniku mocy cosφ > 0.95 – np. do napędu maszyn AC w których pozostawiono silnik 6kV.
  • wymiana silników głównych (DC, AC, ACèDC) i pomocniczych (pompy smarowania, wentylatory, itp.) wraz z ich posadowieniem (rama, kołki, itd.),
  • wymiana układów sterowania stycznikowego, stycznikowo-oporowego i hamowania dynamicznego dla napędów AC maszyn wyciągów pomocniczych i specjalnych z zastosowaniem sterowania cyfrowego i stopniową regulacją prędkości,
  • instalacji aktywnych układów kompensacji mocy biernej i harmonicznych na sieci zasilania maszyny (6kV),
 • budowy i uruchomienia nowych maszyn wyciągowych (z kołem pędnym, jednokońcowych lub z bębnami rozsprzęglanymi) w pełnym zakresie (pod klucz) obejmującym:
  • budowę infrastruktury (budynek maszyny, pomieszczenia rozdzielni, sterowni, hali maszyny, socjalne itd.),
  • dostawę części mechanicznej:
   • koło pędne lub bęben wraz z wykładzinami,
   • przekładnie, łożyska (toczne lub ślizgowe wg zamówienia), wał główny rama,
   • agregaty, stojaki i siłowniki hamulcowe wraz z połączeniami,
   • układy smarowanie łożysk i przekładni,
   • wentylatory i stacje filtrujące.
  • dostawę napędu (wg projektu):
   • rozdzielnia główna, pola zasilające maszynę,
   • transformatory przekształtnikowe i potrzeb własnych,
   • silniki główne DC lub AC,
   • przekształtniki główne i pomocnicze zależnie od zastosowanego silnika.
  • dostawę układu sterowania:
   • zintegrowany, cyfrowy układ sterowania, zabezpieczeń, regulatora jazdy, szybowskazu, sterowania hamulca, sterowania napędów pomocniczych, itd. (sterowniki),
   • rozdzielnice niskiego napięcia do zasilania układów sterowania i napędów pomocniczych,
   • stanowisko sterownicze (pulpit) wraz z układem wizualizacji i rejestracji.

 

W zakres oferowanych usług związanych z tymi projektami wchodzą:

 • opracowanie koncepcji, projektu wstępnego i kosztorysu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej, dopuszczeniowej, instrukcji obsługi, itd.,
 • uzyskanie wymaganych ocen badań i dopuszczeń WUG,
 • kompletacja i prefabrykacja wszystkich potrzebnych podzespołów (szafy sterowania, układy zasilania, przekształtniki, stanowiska sterowania, napędy, agregaty hamulcowe, czujnik, kable, itd.),
 • opracowanie programów dla sterowników i elementów wizualizacyjnych dostosowanych do specyficznych warunków i wymagań danej maszyny wyciągowej,
 • dostarczenie i instalacja podzespołów, okablowania i ich podłączenie,
 • uruchomienie maszyny po jego zmontowaniu,
 • połączenie maszyny z innymi urządzeniami współpracującymi takimi jak sygnalizacja szybowa (jeżeli nie była modernizowana razem z maszyną), itd.
 • regulacja i optymalizacja napędów, sterowania i zabezpieczeń, regulacja hamulców,
 • badania kontrolne i odbiorcze maszyny (posiadamy własnych rzeczoznawców), opracowanie karty regulacji,
 • opracowanie dokumentacji pomontażowych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (24/7) urządzeń (w tym także zdalna diagnostyka przez sieć Internet lub łącza dedykowane, konsultacja telefoniczna),

 

Oprócz realizacji związanych z modernizowaniem lub budową maszyn wyciągowych oferujemy także inne prace związane z działaniem maszyn takie jak:

 • opracowanie wszelkich dokumentów związanych:
  • kart regulacji,
  • kart zmian i dodatków do dokumentacji podstawowej,
  • obliczeń nastaw hamulcowych i opóźnień krytycznych,
  • obliczeń wydajności wyciągu,
  • obliczeń oddziaływania maszyny na sieć zasilającą (harmoniczne),
  • obliczeń i analiz wytrzymałościowych elementów mechanicznych (koła pędne, stojaki hamulcowe, itp.).
 • koordynacja prac i nadzór techniczny nad inwestycjami realizowanymi przez inne firmy na zlecenie Inwestora,
 • badania okresowe (roczne, półroczne) istniejących i nowych maszyn wyciągowych zgodnie z wymogami PGiG,
 • przeglądy okresowe producenta dla zmodernizowanych przez nas maszyn (obejmuje głównie szczegółową kontrolę stanu technicznego ważnych dla działania maszyny podzespołów oraz elementów podwyższonego ryzyka).

Do podstawowych zalet naszych rozwiązań zalicza się:

 • prosta budowa uzyskana poprzez zintegrowanie wszystkich funkcji sterowania i zabezpieczeń wyciągu szybowego w tylko dwu niezależnych sterownikach,
 • wysokie bezpieczeństwo uzyskane poprzez realizację zabezpieczeń i hamowania bezpieczeństwa za pomocą co najmniej dwu niezależnych elementów,
 • niezawodność uzyskana poprzez stosowanie podzespołów renomowanych dostawców oraz własnych, sprawdzonych rozwiązań,
 • łatwa obsługa poprzez szczegółową i intuicyjną wizualizację stanu maszyny, pełną diagnostykę oraz automatyczne funkcje prób i testów,
 • niski koszt utrzymania poprzez unifikację podzespołów i stosowanie rozwiązań energooszczędnych (np. falowniki).

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707