Realizacje

Strony: 1234
 • Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej szyb Antoni – KW S.A. Oddział KWK “Marcel”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej w przedziale zachodnim szybu III – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej Szyb “Aleksander” – KW S.A. Oddział KWK “Bolesław Śmiały”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej C-3,5×2/2×200 w szybie R-IV – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Górniczy “Rudna”
  REFERENCJE:
 • Dostawa i zabudowa zespołu regulatora DiReg-2000 i USSRSz dla szybu Chrobry – Zakłady Górniczo – Hutnicze “Bolesław” S.A.
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 6 kV R-4 przy szybie IV – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu II przedział północny – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Zofiówka”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną szybu “Dołki” – KW S.A. ZG “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Dostawa zespołu ZSHP-A1 i PZAZ – Zakłady Górniczo – Hutnicze “Bolesław” S.A.
 • Modernizacja stacji 110/6kV Żabiniec – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Krupiński”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu Dołki – KW S.A. Oddział KWK “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu “Roździeński” – KHW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Wieczorek”
 • Zakup i zabudowa układu zasilania i sterowania hamulca maszyny wyciągowej szyb I przedział zachodni – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia”
 • Wykonanie modernizacji sterowania maszyn wyciągowych szybu I przedział południowy i północny – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Krupiński”
 • Przebudowa i modernizacja maszyny wyciągowej szybu Stefanów 2.2 – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Dostawa i zabudowa urządzenia sygnalizacji szybowej dla szybu 2.2 – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Budowa stacji wentylatorów szyb V – KW S.A. KWK “Chwałowice”
 • Wykonanie modernizacji układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu IV – KW S.A. Oddział KWK “Sośnica – Makoszowy” Ruch Sośnica
 • Wyposażenie pól zasilających w rozdzielniach głównych 6 kV RG1 i RG2 ; Wykonanie stanowisk transformatorów; Wykonanie linii zasilających 6 kV i linii teletechnicznej dla budowy stacji odmetanowania – KW S.A. KWK “Szczygłowice”
 • Modernizacja rozdzielni 6 kV R-4 i 500V stacji wentylatorów przy szybie IV – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
 • Wykonanie modernizacji stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie V – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia”
  REFERENCJE:
 • Dostawa zespołu sterowania hamulca pneumatycznego – PKW S.A. KWK „Janina”
 • Modernizacja wyposażenia stacji 110 kV szyb Marklowice – KW S.A. Oddział KWK “Marcel”
  REFERENCJE:
 • Dostosowanie maszyny wyciągowej w przedziale zachodnim szybu II do transportu materiałów i jazdy ludzi do poziomu 1000m – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie modernizacji rozdzielni 6 kV R-3 w budynku maszyny wyciągowej w przedziale zachodnim – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Dostawa zespołu sterowania hamulca pneumatycznego ZSHP-A1 dla szybu Jas IV – JSW S.A. KWK „Jas – Mos”
 • Modernizacja rozdzielni głównej 6 kV RG-1 w zakresie wymiany zabezpieczeń w polach rozdzielczych, wyłączników mocy w polach 3, 4, 29, 30 oraz wprowadzenia zmian związanych ze sprzęgłem podłużnym w rozdzielni głównej 6 kV RG-1 – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia”
 • Dostawa, montaż, uruchomienie i oddanie do ruchu zespołu sterowania hamulcem pneumatycznym bezpieczeństwa do maszyny wyciągowej typu K7000/1700 szybu Julian I przedział wschodni wraz z przynależną dokumentacją – KW S.A. Oddział KWK “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Dostawa zespołu sterowania hamulca pneumatycznego ZSHP-A1 dla maszyny wyciągowej szybu II – KHW S.A. KWK “Staszic”
 • Wykonanie modernizacji układu zasilania i sterowania hamulca maszyny wyciągowej w przedziale wschodnim szybu II – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 6 kV R-4 oraz rozdzielni 500V stacji wentylatorów szybu IV – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja zespołu sterowania hamulca ZEP-3s maszyny wyciągowej szybu I przedział wschodni – KHW S.A. KWK “Wujek” Ruch „Śląsk”
 • Wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej K-6000/1600 pracującej w górniczym wyciągu szybowym szybu II – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon III – KW S.A. KWK “Rydułtowy-Anna” Ruch I Rydułtowy
  REFERENCJE:
 • Modernizacja zespołu hamulcowego typu ZEP-3s, zespołem typu ZSHP w wersji A1 w maszynie wyciągowej szyb I przedział wschodni – KW S.A. Oddział KWK “Piast”
 • Modernizacja maszyny wyciągowej R-VI w zakresie modernizacji zespołu sterowania hamulca pneumatycznego – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Górniczy “Rudna”
  REFERENCJE:
 • Dostosowanie maszyny wyciągowej w przedziale wschodnim szybu III do transportu materiałów i jazdy ludzi do poziomu 830 m – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny Chrobry II przedział południowy – KW S.A. Oddział KWK “Rydułtowy-Anna”
 • Uruchomienie Zespołu Sterowania Hamulców Pneumatycznych ZSHP-A – KW S.A. Zakład Górniczy “Piekary”
Strony: 1234

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707