Maszyny wyciągowe i sygnalizacje szybowe

Od lat zajmujemy się badaniami elementów górniczych wyciągów szybowych a w szczególności maszyn wyciągowych. Staramy się, aby wykonywane przez nas badania gwarantowały wysoki poziom usług a tym samym zadowolenie klienta.

 • Oferujemy badania maszyn wyciągowych w zakresie:

  • badań okresowych półrocznych, rocznych i trzyletnich przez uprawnionych rzeczoznawców,
  • analizy przyczyn nieprawidłowego działania poszczególnych układów,
  • badań poawaryjnych,
  • badań pomontażowych, rozruchowych i odbiorczych,
  • pomiarów i analizy wyższych harmonicznych w sieciach zasilających,
  • badań stanu technicznego przegubów układów hamulcowych,
  • badań nieniszczących (ultradźwiękowe, magnetyczne, penetracyjne, wizualne) elementów maszyn wyciągowych przez uprawnionych rzeczoznawców,
  • doboru układów napędowych maszyn wyciągowych.
 • Oferujemy badania sygnalizacji i łączności szybowej w zakresie:

  • badań okresowych istniejących i nowych urządzeń sygnalizacji szybowej,
  • badań kontrolnych i odbiorczych urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej.
 • Oferujemy badania elementów górniczych wyciągów szybowych w zakresie:

  • wykonywania pomiarów grubości elementów zbrojenia w szybach a także na powierzchni,
  • wykonywania pomiarów grubości ścianek rurociągów na dole i na powierzchni,
  • badania spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
  • wykonywania obliczeń grubości minimalnych rurociągów oraz elementów zbrojenia szybowego.

 

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707