Urządzenia budowy przeciwwybuchowej

Oferujemy:

  • badania techniczne urządzeń budowy przeciwwybuchowej wraz z wydawaniem opinii dotyczących spełniania wymagań przepisów, zarządzeń i zasad techniki, wykonywane przez rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego,
  • kontrole okresowe (kwartalne, półroczne i roczne) urządzeń budowy przeciwwybuchowej w wyrobiskach na dole oraz w stacjach odmetanowania kopalń,
  • sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w urządzeniach budowy przeciwwybuchowej wraz z naprawami i regulacją,
  • badania oraz ekspertyzy urządzeń po zaistnieniu stanów awaryjnych na zlecenie organów nadzoru górniczego.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707