Realizacje

Strony: 1234
 • Wykonanie zasilania elektroenergetycznego pompowni wody dołowej “Jankowice” – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej szybu I przedział wschodni – KW S.A. Oddział KWK “Piast”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu “Antoni” – KW S.A. Oddział KWK “Marcel”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu R-X w zakresie napędów i sterowania – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Górniczy “Rudna”
 • Wykonanie remontu układu hamulcowego maszyny wyciągowej 2L-6000/2400 szybu III – JSW S.A. KWK “Budryk”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie modernizacji windy frykcyjnej typu IVANOW – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Jas-Mos”
 • Opracowanie projektu technicznego i budowlanego wraz z wykonaniem modernizacji rozdzielni 6kV zasilajacej stację wentylatorów przy szybie nr 4 – KW S.A. Oddział KWK “Jankowice”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie prac elektrycznych AKPiA związanych z budową stacji wentylatorów przy # VI – KW S.A. KWK “Szczygłowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej w przedziale wschodnim szybu II – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja dwóch maszyn wyciągowych typu B-5000 – KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji oraz dostawa, montaż i uruchomienie zespołu sterowania hamulcem pneumatycznym typu ZSHP-A1 oraz układu samoczynnego awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej typu PZAZ szybu “Barbara I” – KW S.A. Oddział Zakład Górniczy “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja stacji : Sielce i Służewiec – STOEN Warszawa
  REFERENCJE:
 • Modernizacja stacji 110/6 kV “Suszec” w zakresie wymiany przekładników prądowych i napięciowych na przekładniki nowego typu oraz zmianę konfiguracji zasilań wraz z wymianą szafek i drabinek kablowych – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Krupiński”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu R-VI w zakresie układów kontroli i regulacji prędkości liniowej – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Górniczy “Rudna”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 6 kV R-2 w budynku maszyny wyciągowej przedział wschodni szybu II – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu “Chrobry” przedział skipowy kopalni “Olkusz-Pomorzany” – Zakłady Górniczo – Hutnicze “Bolesław” S.A.
  REFERENCJE:
 • Przystosowanie szybu Powietrzny I do przejęcia powietrza z likwidowanego obszaru byłego ruchu Ignacy – KW S.A. Oddział KWK “Rydułtowy-Anna”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie prac i dostaw związanych z przesyłem energii elektrycznej do odbiorców kopalnianych zasilanych z generatorów – KW S.A. KWK”Sośnica”KW S.A. „ KWK „Sczygłowice”
 • Modernizacja obwodów pierwotnych i wtórnych pól rozdzielczych – ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A.
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu II przedział południowy – KW S.A. Oddział KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu sterowania hamulca maszyny wyciągowej szyb IV przedział północny – KW S.A. KWK Sośnica-Makoszowy
  REFERENCJE:
 • Projekt, roboty budowlano-montażowe rozdzielni R-2.1 – KGHM Polska Miedź ZG Rudna
  REFERENCJE:
 • Modernizacja stacji średniego napięcia 15kV 10MW – Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.
  REFERENCJE:
 • Projekt, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie rozdzielni R-1.2 – KGHM Polska Miedź ZG Rudna
  REFERENCJE:
 • Uruchomienie i oddanie do ruchu zespołu sterowania hamulcem pneumatycznym typu ZSHP A1 z układem samoczynnego awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej – KW S.A. Oddział Zakład Górniczy „Piekary”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 6 kV R-5 w budynku maszyny wyciągowej w przedziale zachodnim szybu III – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu sterowania i aparatury kontrolno – pomiarowej stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu IV – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
 • Dostawa i montaż przenośników taśmowych odstawy urobku z poziomu 400m na powierzchnię wraz z wyposażeniem upadowej odstawczo-transportowej w urządzenia elektryczne – KW S.A. Oddział KWK “Marcel”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szyb I przedział zachodni – KW S.A. Oddział KWK “Piast”
  REFERENCJE:
Strony: 1234

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707