Elektroenergetyka

Nasza firma realizuje kompleksowo roboty inwestycyjne w zakresie budowy, modernizacji układów zasilania i dystrybucji energii dla wszystkich poziomów napięć. Możemy zaoferować wykonawstwo obiektów w systemie „pod klucz” poczynając od opracowania dokumentacji projektowej, poprzez dostawę gotowych rozwiązań i urządzeń renomowanych producentów, montaż u klienta a kończąc na wykonaniu prób funkcjonalnych, badań odbiorczych i przeprowadzeniu rozruchu. Równocześnie oferujemy pełen zakres prac serwisowych w ramach udzielonej gwarancji oraz serwis pogwarancyjny.

Specjalizujemy się w budowie i modernizacji wewnętrznych instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia zasilających podstawowe obiekty i urządzenia Zakładów Górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi.

Poza Zakładami Górniczymi naszymi klientami są zakłady energetyczne (RWE Stoen, Tauron), elektrociepłownie, kopalnie kruszyw, huty szkła, oczyszczalnie ścieków i pompownie.

Oferujemy także dostawy urządzeń i aparatury takich jak: rozdzielnie SN i nn, transformatory, układy regulacji prędkości (falowniki) oraz łagodnego rozruchu (softstart), aparatury WN, układów kompensacji mocy biernej.

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707