Kariera / Praca

Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w OPA-ROW sp. z o.o.

OPA-ROW sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie: modernizacji i budowy maszyn wyciągowych, elektroenergetyki, automatyki przemysłowej, elektroniki i ochrony środowiska. Wysoki stopień specjalizacji i szeroki asortyment oferowanych usług jest wynikiem kwalifikacji i doświadczeń pracowników firmy. Firma posiada własną bazę warsztatowo- laboratoryjną i produkcyjną. Odbiorcami naszych usług są między innymi: kopalnie węgla kamiennego, soli, rud metali, elektrociepłownie, zakłady energetyczne i papiernicze, oczyszczalnie ścieków, cukrownie i inne. W zakresie działalności firmy zawiera się również  Laboratorium Badań Środowiskowych.

W związku ze stałym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska w szeroko rozumianej branży inżynierskiej i technicznej, w szczególności:

  • inżynierów i techników: elektryków i mechaników,
  • mechanika – ślusarza
  • mechanika – spawacza
  • montera urządzeń elektrycznych
  • montera urządzeń mechanicznych
  • magazyniera – logistyka
  • programistów sterowników PLC,
  • projektantów w branży elektrycznej i mechanicznej,
  • specjalisty ds. pomiarów środowiskowych i energetycznych,
  • osób znających i posługujących się językiem angielskim i rosyjskim.

Jeżeli chcesz pracować w ambitnym i dynamicznym zespole, cenisz sobie stabilność,  przyjazną atmosferę oraz pragniesz rozwijać się zawodowo, przyślij nam swoje CV (kariera@opa-row.pl  lub tradycyjnie na adres pocztowy) albo dostarcz osobiście i dołącz do nas już dzisiaj.

Uwaga !

Ochrona danych osobowych jest ważnym elementem w działalności OPA- ROW sp. z o.o. dlatego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) (dalej RODO) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych będzie OPA-ROW sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Rymera 40 c, numer telefonu: 32 739 88 03.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas na podstawie:
– przepisu prawa – art. 221 Kodeksu Pracy
– w pozostałym zakresie ujawnionych danych na podstawie Twojej zgody.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonej obecnie rekrutacji nie dłużej jednak niż miesiąc od dnia otrzymania CV.
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, możemy zatrzymać Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż rok od dnia otrzymania przez nas CV.
Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego CV w aktualnym procesie rekrutacji i może pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu przesłanego podania.
Wyrażenie zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na udział w prowadzonej rekrutacji.
Przesłane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom (wyjątek mogą stanowić podmioty należące do naszej Grupy Kapitałowej) .
Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość mailową na adres: kariera@opa-row.pl.
Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– usunięcia danych osobowych;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.
Jeżeli chcesz, żebyśmy rozpatrzyli Twoje CV, prosimy o zamieszczenie w nim jednej z dwóch poniższych klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją dla kandydatów ubiegających się o prace w OPA-ROW sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez OPA-ROW sp. z o.o. oraz podmioty należące do tej samej Grupy Kapitałowej, dla potrzeb prowadzonej rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałam-/em się z informacją dla kandydatów ubiegających się o prace w OPA-ROW sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez OPA-ROW sp. z o.o. oraz podmioty należące do tej samej Grupy Kapitałowej, dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W przypadku braku jednej z powyższych klauzul Twoje CV zostanie usunięte bez rozpatrzenia.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707