Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych poleca swoje usługi w zakresie wykonywania pomiarów w środowisku pracy oraz pomiarów w środowisku ogólnym.

Wykonujemy:

  • pomiary oświetlenia elektrycznego (w tym także w podziemnych wyrobiskach górniczych)
  • pomiary emisji pyłów i gazów
  • pomiary skuteczności odpylania urządzeń ochrony powietrza
  • pobieranie prób do oznaczania stężeń chlorowodoru, rtęci, metali ciężkich, związków organicznych oraz innych substancji chemicznych
  • pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i ogólnym

We współpracy z Klientami wykorzystujemy ponad 35 letnie doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac na rzecz energetyki, górnictwa oraz innych branż przemysłowych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną, posiadamy w pełni profesjonalne zaplecze laboratoryjne oraz wysokiej jakości sprzęt pomiarowy.

W ramach wdrożonego Sytemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – 02 uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1028.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707