Lokalizacja uszkodzeń kabli i rurociągów

W ramach działalności związanej z badaniem linii kablowych, lokalizacji uszkodzeń kabli, lokalizacji kabli i rurociągów oferujemy:

  • badania odbiorcze, eksploatacyjne i profilaktyczne kabli elektroenergetycznych w sieciach średniego i niskiego napięcia,
  • lokalizacja miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych na powierzchni i pod ziemią,
  • identyfikacja linii kablowych w sieciach średniego i niskiego napięcia,
  • wyznaczenie tras i głębokości położenia linii kablowych w sieciach średniego i niskiego  napięcia,
  • próby napięciowe kabli elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

Jesteśmy w posiadaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej przy pomocy której potrafimy precyzyjnie zlokalizować uszkodzenia występujące na liniach kablowych. Nasz system pomiarowy oparty jest głównie o aparaturę niemieckiej firmy SebaKMT – światowego lidera w produkcji i sprzedaży sprzętu i systemów pomiarowych w obszarach:  diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń kabli. Potężnym sercem systemu jest generator udarowy o energii 3500J (mobilny generator o największej energii dostępnej na rynku), który wraz z nowoczesnym, cyfrowym reflektometrem Teleflex T-30E oraz odbiornikiem do lokalizacji dokładnej uszkodzeń metodą akustyczno-sejsmiczną stanowi podstawowe narzędzie do walki z awariami występującymi na liniach kablowych. Jesteśmy również w posiadaniu generatorów udarowych mniejszej mocy (500J oraz 1000J) oraz nowoczesnego systemu do wyznaczania przebiegu trasy zakopanego kabla. W skład systemu pomiarowego wchodzi nowoczesny, dużej mocy (200W) generator częstotliwości Ferrolux FLG200 wraz z odbiornikiem i sondą do precyzyjnego wyznaczania tras poszczególnych kabli bardzo głęboko zakopanych w ziemi. Wykonujemy próby napięciowe kabli jak również dokonujemy identyfikacji poszczególnych kabli ułożonych w grupie wraz z innymi kablami. Jednak największym atutem Naszej Firmy jest blisko 50-letnie doświadczenie w lokalizowaniu uszkodzeń występujących na liniach kablowych głównie w zakładach górniczych.

Dysponujemy samochodem wyposażonym w przenośną aparaturę pomiarową.
Obsługa wozu pełni całodobowe dyżury i jest do dyspozycji na każde wezwanie.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707