Historia

  • 15 lutego 1962r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego NR 3/62 powołano Oddział Pomiarów
    i Automatyki – komórkę usługową mającą wykonywać prace z zakresu pomiarów i badań kontrolnych oraz rozruchowych urządzeń elektrycznych oraz automatyki ze względu na występujące zagrożenie metanowe w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego.Oddział podjął również produkcję urządzeń automatyki i elektroniki dla górnictwa oraz rozpoczął działalności doświadczalno-wdrożeniową w zakresie przystosowania produkowanych wyrobów do specyfiki wymagań kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego.Zatrudnienie wynosiło wtedy 39 pracowników, w tym 11 pracowników kadry inżynieryjno-technicznej.
  • W 1972r. również decyzją Dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, Oddział Pomiarów i Automatyki został przemianowany na „Ośrodek Pomiarów i Automatyki” przy KWK  ”Rymer”.
  • 16 listopada 1993r. pracownicy „Ośrodka Pomiarów i Automatyki”  przy KWK „Rymer” wraz z Rybnicką Spółką Węglową S.A. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. zawiązali Spółkę pod nazwą „Ośrodek Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okręgu Węglowego” sp. z o.o.  Nowo powstała firma przejęła dotychczasowy zakres prac, zobowiązania, stan osobowy, wyposażenie i dorobek techniczny „Ośrodka Pomiarów i Automatyki”  przy  KWK „Rymer”.
  • Po powołaniu Kompanii Węglowej S.A. przejęła ona udziały Rybnickiej Spółki Węglowej i stała się wspólnikiem Spółki.
  • Decyzją wspólników w maju 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na OPA-ROW sp. z o.o.
  • W kwietniu 2007r. nastąpiło umorzenie udziałów Kompanii Węglowej S.A.
  • W dniu 27 kwietnia 2015r. nastąpiło umorzenie udziałów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..
  • Obecnie wspólnikami są pracownicy i byli pracownicy Spółki.

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707