Laboratoria

Głównym celem naszej oferty laboratoryjnej jest wykonywanie badań w sposób zapewniający otrzymanie rzetelnych i wiarygodnych wyników, które spełniają oczekiwania i wymagania klienta.

Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

  • doskonalenie w ramach wdrożonego Sytemu Zarządzania Jakością,
  • utrzymanie i stałe podnoszenie kompetencji personelu,
  • wdrażanie nowych metod badawczych,
  • wykonywanie badań i pomiarów przy użyciu nowoczesnej aparatury i wysokiej jakości sprzętu pomiarowego.

Laboratoria stosują metody badawcze opublikowane w normach krajowych i międzynarodowych oraz w oparciu o procedury własne.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707