Realizacje

Strony: 1234
 • Dostawa przejezdnej wciągarki awaryjno-rewizyjnej – KW S.A. Oddział KWK “Piast”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 15 kV Młociny – Elektrobudowa S.A. w Katowicach Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii
 • Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy szybie Janina I w ZG Janina – TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Modernizacja pól w rozdzielni 6kV R-6 wraz z rozdz. 3x400V RNN-11 i zasilaniem nap. 3x500V – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie III – KHW S.A. KWK “Wujek”
 • Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie III – KHW S.A. KWK Wujek Ruch Śląsk
 • Modernizacja urządzeń dla przedziału południowego górniczego wyciągu szybowego szybu “Ludwik” – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja dwóch maszyn wyciągowych typu B-2000 Emil Wolff – KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
 • Modernizacja wciągarki przewoźnej B1100A – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna w Bogdance
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej PV – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze “Polkowice – Sieroszowice”
 • Opracowanie projektów i wykonanie prac w branży elektrycznej – budowa kogeneracyjnego układu z generatorem gazowym w KWK “Krupiński” – Control Process Electric Sp. z o.o.
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji technicznej branży budowalnej i elektrycznej wraz z dostawą i zabudową rozdzielni 6kV RG-3 w budynku rozdzielni 20kV w KW S.A. KWK “Jankowice” – Elektrobudowa S.A. w Katowicach Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii
  REFERENCJE:
 • Modernizacja rozdzielni 110kV w zakresie wymiany przekładników prądowych i napięciowych – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Borynia-Zofiówka”
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szyb Roździeński – KHW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Wieczorek”
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem modernizacji układów zasilania i sterowania maszyny wyciągowej skipowej szybu “Andrzej V” – KW SA Oddział KWK Brzeszcze
  REFERENCJE:
 • Zabudowa urządzeń do spalania gazu – KW S.A. KWK “Sośnica-Makoszowy”
 • Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem modernizacji maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybu Bolesław – KW S.A. Oddział KWK “Bobrek – Centrum ”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie instalacji do spalania gazu ujmowanego przez powierzchniową stację odmetanowania – KW S.A. Oddział KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Szczygłowice”
  REFERENCJE:
 • Wykonanie modernizacji rozdzielni 6 kV słaba i mocna i rozdzielni 110kV – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Jas-Mos”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja urządzeń maszyny wyciągowej szybu Jas-II – JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego “Jas-Mos”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja wyposażenia stacji 110 kV szyb Marklowice – KW S.A. Oddział KWK “Marcel”
  REFERENCJE:
 • Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji rozdzielni głównej 500V w wieży basztowej szybu III – KW S.A. Oddział KWK “Ziemowit”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja wyciągu awaryjno-rewizyjnego B1100 – Lubelski Węgiel “Bogdanka” Spółka Akcyjna w Bogdance
  REFERENCJE:
 • Modernizacja maszyny wyciągowej szybu P-I przedział wschodni i zachodni – KGHM “Polska Miedź” S.A. Oddział Zakłady Górnicze “Polkowice – Sieroszowice”
  REFERENCJE:
 • Modernizacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu “Julian II” przedział wschodni – KW S.A. Oddział KWK “Piekary”
  REFERENCJE:
 • Dostawa, montaż i uruchomienie sygnalizacji i łączności szybowej dla wciągarek w szybie “Bzie” w JSW S.A. KWK “Zofiówka” – KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów
  Spółka Akcyjna
  REFERENCJE:
Strony: 1234

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707