Zespół adaptacji siły hamującej ZASH

Powrót

Zespół ZASH służy do różnicowania siły pierwszego stopnia hamowania bezpieczeństwa w zależności od wartości i kierunku jazdy nadwagi dla hamulców tarczowych wyposażonych w siłowniki odwodzone ciśnieniem medium hydraulicznego, w których źródłem siły hamującej są wstępnie ściśnięte pakiety sprężyn. Określanie wartości i kierunku jazdy nadwagi odbywa się na podstawie pomiaru momentu elektrodynamicznego silników wyciągowych i przyspieszenia maszyny. Adaptacja siły hamującej polega na odcięciu spływu medium hydraulicznego z dwu grup par siłowników w stanie odhamowania. Podczas hamowania bezpieczeństwa medium pozostaje w odciętych siłownikach, co powoduje, że nie wytwarzają one siły hamującej. Redukcja siły hamującej odbywa się skokowo o wartość siły hamującej wytwarzanej przez odcięte grupy par siłowników.

Układ sterowania zespołu zbudowany z dwu sterowników programowalnych dokonuje pomiaru nadwagi po odhamowaniu maszyny
i odpowiednio przełącza elektrozawory odcinające siłowniki. Podczas opuszczania nadwagi siłowniki nie są odcinane i hamulec wytwarza maksymalną siłę hamowania. W pozostałych przypadkach odcinane są dwie grupy par siłowników, co powoduje zredukowanie siły hamowania. Zespół może współpracować z jedno- oraz dwusilnikowymi napędami maszyn wyciągowych pracującymi w dowolnym układzie sterowania (tyrystorowe, układ Leonarda, itp.).

Oprócz adaptacji siły hamowania zespół ZASH umożliwia także automatyczne dostosowanie prędkości jazdy maszyny do aktualnej wartości
i kierunku jazdy nadwagi poprzez sterowanie wyjściowymi przekaźnikami ograniczenia prędkości maszyny.

Zespół adaptacji siły hamującej ZASH został zabudowany w maszynie wyciągowej przedziału północnego szybu I kopalni Budryk.

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707