Rzeczoznawstwo

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadane firmie OPA-ROW sp. z o.o. przez Prezesa Wyższego Urzędu górniczego na podstawie art. 74 w związku z art. 72 pkt. 1, 3 6, 8 oraz art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. nr 163, poz. 981)  :

  • grupa I – maszyny wyciągowe

w zakresie czynności określonych w punktach 5.16.4.1., 5.16.4.5. , 5.16.4.6. , 5.16.4.7. , 5.16.5.15. podpunkt 1) , 5.16.5.16 podpunkt 2) i 5.16.5.17. podpunkt 6) załącznika Nr4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ( Dz.U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zmianami)

  • grupa III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych

w zakresie czynności określonych w punktach 5.21.2. , 5.21.6. i 5.21.7. załącznika Nr 4 do ww. rozporządzenia,

  • grupa VI – koła linowe

w zakresie czynności określonych w punkcie 5.12.6.1. i 5.12.6.5. załącznika Nr 4 do ww. rozporządzenia,

  • grupa VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

w zakresie czynności określonych w punktach 10.12.1. i 10.12.4. podpunkt 3 załącznika Nr 5 do ww. rozporządzenia,

  • grupa IX – urządzenia i sprzęt elektryczny:

kable i przewody

w zakresie czynności określonych w punkcie  7.4.1 załącznika Nr4 do ww. rozporządzenia

elektronarzędzia

w zakresie czynności określonych w punkcie  7.7.3 załącznika Nr4 do ww. rozporządzenia.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707