Zespół sterowania hamulców pneumatycznych maszyn wyciągowych typu ZSHP-A2

Powrót

Zespół ZSHP-A2 przeznaczony jest do sterowania szczękowych hamulców maszyn wyciągowych wyposażonych w pneumatyczno-obciążnikowe niesumujące napędy hamulcowe, w których siła hamulca jest proporcjonalna do ciśnienia.

Zespół ZSHP-A2 został zaprojektowany na bazie stosowanego dotychczas zespołu ZSHP-A1 otym samym przeznaczeniu.

Zespół może współpracować z napędami hamulcowymi pojedynczymi lub zdwojonymi.

Zespół ZSHP-A2 umożliwia:

 • hamowanie manewrowe regulowaną wartością siły hamującej – w wyniku zasilania cylindrów manewrowych sprężonym powietrzem
  o regulowanej wartości ciśnienia zadawanej położeniem dźwigni sterowniczej hamulca lub programowo w sterowaniu automatycznym – hamowanie zatrzymujące STOP
 • hamowanie bezpieczeństwa stałą wartością siły hamującej – w wyniku zasilania cylindrów manewrowych napędów hamulcowych ciśnieniem wyprzedzenia pneumatycznego o jednej zdwóch ustalonych wartości
 • hamowanie bezpieczeństwa stałą wartością siły hamującej, w wyniku upuszczania sprężonego powietrza z cylindrów bezpieczeństwa napędów hamulcowych zzachowaniem jednej z dwóch ustalonych wartości ciśnień resztkowych zgodnych zodpowiednią wartością ciśnienia wyprzedzenia pneumatycznego
 • wysterowanie pełnej siły hamowania pneumatycznego napędu hamulcowego poprzez zasilanie cylindrów manewrowych pełną wartością ciśnienia zasilania
 • wysterowanie pełnej siły hamowania obciążnikowego napędu hamulcowego poprzez całkowite upuszczenie powietrza z cylindrów bezpieczeństwa
 • zasilanie cylindrów bezpieczeństwa napędów hamulcowych powietrzem o ustalonej wartości ciśnienia
 • wykonanie prób statycznych i dynamicznych pneumatycznego i obciążnikowego źródła siły hamowania bez konieczności ingerencji
  w układy sterowania pneumatycznego i elektrycznego
 • wykonanie testu funkcji hamulca
 • kontrola sprawności zespołu i hamulca
 • obliczanie wartości i kierunku jazdy aktualnej nadwagi statycznej dla napędów prądu stałego, asynchronicznych pierścieniowych
  i zasilanych falownikami oraz wybór na jej podstawie wartości ciśnień wyprzedzenia pneumatycznego i resztkowego
 • wybór siły hamowania bezpieczeństwa na podstawie kierunku jazdy dla napędów jednokońcowych
 • samoczynną regulację prędkości dojazdu za pomocą hamulca manewrowego dla maszyn nie wyposażonych w samoczynne ograniczenie prędkości na drodze elektrycznej
 • realizację funkcji „wolnego koła” dla prac związanych z wymianą lin
 • realizację funkcji „awaryjnego grawitacyjnego przemieszczania naczyń” służącą do ewakuacji ludzi uwięzionych w naczyniach
  w przypadku awarii napędu maszyny wyciągowej zsamoczynnie regulowaną prędkością przemieszczania

Zespół został dopuszczony do stosowania w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych zakładów górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o L.dz. GEM/4700/0043/10/11/01759/GS/KC z dnia 27 stycznia 2011r. nadającą temu zespołowi znak dopuszczenia GM-242/10.

Zespoły typu ZSHP zostały włączone w układy ponad czterdziestu maszyn wyciągowych zakładów górniczych węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu.

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707