Zespół sterowania hamulca hydraulicznego typu ZSHH-1

Powrót

Zespół przeznaczony jest do zasilania siłowników hamulców hydraulicznych maszyn wyciągowych o sumarycznej pojemności roboczej siłowników do 1 dm3 (np. 32 siłowniki typu BSFG 408 lub SH-100 przy szczelinie 1,5 mm), o ciśnieniu odwodzenia w zakresie 5÷25 MPa, zasilanych olejem hydraulicznym.

Cechy charakterystyczne:

 • zdwojony układ sterowania hamulca bezpieczeństwa zarówno
  w części hydraulicznej jak i elektrycznej umożliwiający bezpieczne działanie zespołu przy awarii 50% układu.
 • możliwość hamowania bezpieczeństwa z płynnym wyborem momentu hamującego w celu uzyskania zadanego opóźnienia, wg następujących zasad:
  • moment hamujący wyznaczany podczas jazdy z prędkością powyżej 1 m/s na podstawie kierunku ruchu maszyny oraz zmierzonej wartości nadwagi
  • wartość nadwagi określana poprzez wykorzystanie sprzętowo-programowego modułu pomiaru nadwagi
  • w czasie ww. hamowania bezpieczeństwa stałe ciśnienie resztkowe odpowiadające wyznaczonemu momentowi hamującemu regulowane poprzez proporcjonalny regulator ciśnienia
  • kontrola poprawności przebiegu ww. hamowania bezpieczeństwa poprzez pomiar ciśnienia i osiągniętych opóźnień
 • możliwość hamowania bezpieczeństwa z wykorzystaniem zdwojonego układu wyboru dwuwariantowego momentu hamującego z kontrolą jego wartości podczas odhamowania maszyny niezależnie w każdej z dwóch odrębnych dróg spływu. Wybór momentu określany jest na podstawie kierunku ruchu maszyny oraz zmierzonej wartości nadwagi
 • płynnie regulowana wydajność pompy poprzez regulację obrotów silnika napędowego za pomocą zmiany częstotliwości zasilania (zastosowanie falownika) umożliwiająca ograniczenie strat mocy, grzanie oleju oraz możliwość oceny zużycia pompy
 • zwiększenie niezawodności zespołu poprzez zastosowanie dwóch niezależnych pomp wraz z odrębnymi układami zasilania i regulacji obrotów.
 • możliwość zastosowania autonomicznego układu kontroli i regulacji temperatury oleju
 • wyposażenie układu sterowania w układy kontroli poprawności działania siłowników i tarcz hamulcowych:
  • analogowy pomiar szczelin siłowników
  • kontrola wyboczenia tarcz hamulcowych
  • analogowy pomiar temperatur tarcz hamulcowych
 • system wizualizacji pracy, kontroli i testu hamulca ułatwiający obsługę i eksploatacje zespołu

PARAMETRY
Maksymalne ciśnienie zasilania siłowników hamulcowych     po max = 25 MPa
Minimalne ciśnienie odwodzenia siłowników     po min = 5 MPa
Rodzaj oleju hydraulicznego     L-HV 68 lub L-HV 100
Rodzaj oleju hydraulicznego     L-HV 68 lub L-HV 100
Masa agregatu hydraulicznego     ok. 300 kg,
Wymiary gabarytowe agregatu hydraulicznego HH:     szerokość 1610 mm
wysokość 1575 mm
głębokość 850 mm
Wymiary gabarytowe szafy sterowania HE:     szerokość 1600 mm
wysokość 1800 mm
głębokość 400 mm
Rodzaj zasilania     trójfazowe
Wymiary gabarytowe agregatu hydraulicznego HH:     L-HV 68 lub L-HV 100
Napięcie zasilania     3×400 VAC ą10% 50Hz
Rodzaj pracy     ciągły
Czas pracy sterowania po zaniku zasilania     > 10 min
Napięcie obwodów sterowniczych     24 VDC
Wytrzymałość izolacji doziemnej     1,5 kV
Wyjścia: – przekaźnikowe     10A/250VAC/30VDC
Wyjścia: – stycznikowe min.     10A/500VAC/250VDC

Zespół został dopuszczony do stosowania w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych zakładów górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
o L.dz. GEM/4700/0016/08/09021/ZL/GS z dnia 20 czerwca 2008r. nadającą temu zespołowi znak dopuszczenia GM-60/08.

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707