Urządzenie kontroli stanu siłowników oraz tarcz hamulcowych typu UPSSH

Powrót

Urządzenie może być stosowane do układów hamulcowych maszyn wyciągowych wyposażonych w hydrauliczne siłowniki hamulcowe typu BSFG 408 firmy Svendborg Brakes A/S oraz typu SH100 produkcji ZUT Zgoda. Dodatkowo nadzorowane są temperatura i bicie osiowe tarcz hamulcowych. Urządzenie pomiarowe ze względu na swoją logikę podobną do tej, którą realizowały dotychczasowe tego typu układy jest proste w aplikacji do obwodów maszyn wyciągowych. Urządzenie UPSSH może być wprost włączone w dotychczas stosowane stykowe układy sterowania maszyn wyciągowych.

Urządzenie składa się z analogowych czujników indukcyjnych kontrolujących siłowniki oraz tarcze hamulcowe, skrzynek pośredniczących zawierających listwy pośredniczące i przetworniki temperatury bieżni oraz szafkę sterowania układu zawierającą sterownik programowalny, panel operatorski, przekaźniki wykonawcze oraz niezbędne elementy zasilające całość układu.

Analogowe czujniki indukcyjne do kontroli siłowników mogą zostać zabudowane zarówno w kołpaku korpusu siłownika (kontrola ruchu tłoka), jak również na korpusie siłownika w okolicy szczęki hamulcowej (kontrola ruchu szczęki) zgodnie z DTR siłownika. Czujniki posiadają wyjście analogowe, które podłączono do kart rozszerzeń sterownika programowalnego. Dotychczas stosowaną logikę stykową realizuje teraz sterownik. Analogowe czujniki indukcyjne do kontroli bicia osiowego tarcz hamulcowych umiejscowione są przy podstawach stojaków hamulcowych, natomiast pirometryczne czujniki temperatury tarcz hamulcowych są umiejscawiane na górze stojaków hamulcowych.

Analogowe czujniki indukcyjne kontrolujące bicie osiowe tarcz hamulcowych w sposób ciągły dają informację o wyboczeniu tarcz. Każdy czujnik zostaje zabudowany w odległości ok. 5mm od tarczy hamulcowej.

Czujnik temperatury tarcz hamulcowych zbudowany jest z głowicy pomiarowej oraz przetwornika, który generuje sygnał analogowy 4÷20mA, proporcjonalny do temperatury tarczy hamulcowej. Sygnał ten wprowadzono do odpowiedniej karty rozszerzeń sterownika programowalnego.

Urządzenie UPSSH może być zasilane napięciem jednofazowym 230VAC z sieci z uziemionym lub izolowanym punktem gwiazdowym transformatora. System ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przyjmuje się zawsze taki sam jak dla sieci zasilającej układ. Dodatkowo szafka +SKS i połączone z nią przewody ochronne innych podzespołów zostaną uziemione lokalnie. Linia zasilająca układ pomiarowy zostaje zabezpieczona przed skutkami zwarć na wejściu zasilania zespołu.

Urządzenie zostało dopuszczone do stosowania w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych zakładów górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o L.dz. GEM/4700/0030/10/16342/GS z dnia 23 września 2010r. nadającą temu zespołowi znak dopuszczenia GM-143/10.

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707