Szybowskaz cyfrowy SC-1

Powrót

Szybowskaz cyfrowy SC-1 realizuje następujące funkcje:

– odwzorowanie położenia naczyń w szybie na cyfrowych wyświetlaczach drogi

– odwzorowanie położenia naczyń w szybie na wskaźnikach linijkowych (bargrafach) na całej drodze jazdy

– odwzorowanie położenia naczyń na wskaźnikach linijkowych (bargrafach) w strefach dojazdowych do poziomów końcowych

– kontrola prędkości na całej drodze jazdy

– kontrola przejechania poziomu końcowego

– przedstawienie aktualnej prędkości jazdy naczyń

– wytworzenia sygnałów sterujących w funkcji położenia naczyń w szybie, przeznaczonych do obwodów sterowniczych i układu sygnalizacji
szybowej

Odwzorowanie położenia naczyń w szybie realizowane jest oddzielnie dla każdego naczynia.

Zastosowanie szybowskazu SC-1 pozwala na:

– zastąpienie wyeksploatowanych mechanicznych układów odwzorowania położenia naczyń

– realizację ciągłej kontroli prędkości bez stosowania wzorców krzywkowych

– wykorzystanie generowanych, dokładnych, sygnałów drogowych w innych układach maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej

Urządzenie zbudowane jest w oparciu o dwa sterowniki programowalne S1 i S2 połączone siecią. Do każdego ze sterowników przyłączone są karty wejść i wyjść umożliwiające odczyt i generowanie odpowiednich sygnałów zewnętrznych.

Informacje o położeniu naczyń wyświetlane są na zabudowanych na stanowisku sterowniczym cyfrowych wyświetlaczach drogi. Dokładność wyświetlanego położenia zależy od prędkości jazdy naczynia i rośnie przy obniżaniu prędkości jazdy do 0,1m. Rozwiązanie takie ma na celu ograniczenie pulsowania wyświetlacza, a w związku, z czym polepszenie czytelności wskazań. Położenie naczyń jest również zobrazowane na 50-cio elementowych bargrafach zgrubnych oraz, w strefie dojazdowej, dodatkowo na 30-to elementowych bargrafach dokładnych.

Szybowskaz cyfrowy SC-1 posiada szereg zabezpieczeń gwarantujących poprawną pracę maszyny wyciągowej.

Stany pracy urządzenia oraz informacje o ewentualnym zadziałaniu zabezpieczeń sygnalizowane są pomocą diod sygnalizacji informacyjnej
i awaryjnej szybowskazu zabudowanych na stanowisku sterowniczym.
14s

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707