Przewoźna maszyna wyciągowa typu B-1200/DC-50

Powrót

W ciągu ostatnich lat nasza firma wykonała kilka kompleksowych modernizacji przewoźnych maszyn wyciągowych. Na podstawie zebranych doświadczeń i wniosków z modernizacji i eksploatacji maszyn, OPA-ROW sp. z o.o. zaprojektowała i zbudowała całkowicie nową, przewoźną maszynę wyciągową typu B-1200/DC-50.

Maszyna wyciągowa typu B-1200/DC-50 przeznaczona jest do prowadzenia jazdy ludzi, wydobycia i transportu materiałów a także do prac remontowych i naprawczych w szybach kopalnianych.

Maszyna wyciągowa typu B-1200/DC-50 może być wykorzystywana także przy pracach związanych z pogłębianiem lub głębieniem szybów górniczych.

Może być także zastosowana w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych: awaryjno-rewizyjnych, awaryjnych, małych wyciągach materiałowych.

Maszyna wyciągowa B-1200/DC-50 została wyposażona w urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zintegrowane z układami sterowania maszyny wyciągowej. Stanowisko sygnałowe w naczyniu umożliwia jazdę zarówno w sterowaniu przy pomocy sygnalizacji jednouderzeniowej jak i zdalnego uruchamiania. Bęben nawojowy maszyny wyciągowej może pomieścić 1500m liny i wyposażony jest w dwie tarcze hamulcowe, na które działają cztery pary siłowników umieszczonych na czterech stojakach hamulcowych. Nowoczesny agregat hamulcowy jest integralną częścią układu hamulcowego maszyny wyciągowej.

Ponadto maszyna wyciągowa B-1200/DC-50 umieszczona na podwoziu kołowym posiada wszystkie niezbędne zezwolenia do poruszania się po drogach publicznych oraz posiada niezbędne certyfikaty umożliwiające jej transport drogą morską.

Maszyny te zostały wdrożone do eksploatacji w kilku zakładach górniczych m.in. na kopalniach węgla kamiennego LW „Bogdanka”, Przedsiębiorstwo Górnicze PG „Silesia”, KW S.A. KWK „Piast”, JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie   Ruch Zofiówka, SRK S.A. Bytom zakład CZOK Czeladź.

 

Prezentacje:

Foldery reklamowe w języku :

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707