Pneumatyczny zespół awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej typu PZAZ-1

Powrót

Pneumatyczny zespół awaryjnego zatrzymania PZAZ przeznaczony jest do maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Pozwala maszyniście wyciągowemu lub innej osobie na mechaniczne – ręczne spowodowanie zaniku ciśnienia powietrza pod tłokiem cylindra (nazywanym cylindrem bezpieczeństwa) napędu hamulca. Zanikające ciśnienie powietrza w cylindrze bezpieczeństwa uwalnia źródło siły hamowania bezpieczeństwa pochodzące od energii potencjalnej obciążników lub energii ściśniętych sprężyn.

Zespół ten stanowi autonomiczną część maszyny wyciągowej niezależną od działania zespołu sterowania hamulca i innych obwodów maszyny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Urządzenie PZAZ-1 przeznaczone jest do stosowania w hamulcu maszyn wyciągowych wyposażonym w jeden lub dwa napędy, których:

* źródła siły hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeństwa nie sumują się samoczynnie
*  jednym ze źródeł siły hamowania bezpieczeństwa jest energia potencjalna obciążników lub energia ściśniętych sprężyn zwalniana pneumatycznie

Napędy hamulca stosowane w krajowych maszynach wyciągowych, które spełniają powyższe warunki to m. in.:

*dwuosiowe, pneumatyczno-obciążnikowe napędy typu SSW produkcji firm polskich – ZUT „Zgoda” i RFM, firmy niemieckiej – Siemens, firm czeskich – ČKD i ©koda, firm radzieckich – NKMZ i DMZ
* jednoosiowe, pneumatyczno-obciążnikowe napędy typu HOP i HOPS produkcji firm polskich – ZUT „Zgoda” i RFM
*jednoosiowe, sprężynowo-obciążnikowe odwodzone pneumatycznie produkcji radzieckiej firm NKMZ i DMZ
* jednoosiowe, sprężynowe odwodzone pneumatycznie produkcji radzieckiej firmy DMZ

PZAZ-1 może być zabudowany jako konstrukcja samonośna (na stojaku) lub mocowany do konstrukcji stałych. PZAZ-1 powinien być zamontowany w pobliżu stanowiska sterowniczego maszyny wyciągowej.

Zespół został dopuszczony do stosowania w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych zakładów górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
o L.dz. GEM/4700/0005/10/02860/ZL/GS z dnia 15 lutego 2010r. nadającą temu zespołowi znak dopuszczenia GM-27/10.

 

 

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707