Hydraulicznego zespołu awaryjnego zatrzymania typu A50-1

Powrót

Zespół A50-1 pozwala maszyniście wyciągowemu lub innej osobie na mechaniczne – ręczne spowodowanie zaniku ciśnienia medium powodującego stan odhamowania siłowników sprężynowych w hydraulicznie odwodzonych hamulcach maszyn wyciągowych.

Zespół ten stanowi autonomiczną część maszyny wyciągowej niezależną od działania zespołu sterowania hamulca i innych obwodów maszyny. A50-1 przeznaczony jest do współpracy ze wszystkimi rodzajami siłowników sprężynowych odwodzonych hydraulicznie w hamulcach maszyn wyciągowych.

Zespół zaprojektowano na bazie stosowanego dotychczas zespołu A50 o tym samym przeznaczeniu. Zespół A50 powstał w roku 2003 i był szeroko stosowany w maszynach wyciągowych na podstawie Konsultacji WUG nr 19/03 z dnia 7 listopada 2003.

Struktura elektryczna i hydrauliczna zespołu A50-1 oraz jego działanie są niemal identyczne jak zespołu stosowanego w roku 2003. W dokumentacji obecnego zespołu uwzględniono doświadczenia z eksploatacji uruchomionych egzemplarzy zespołu A50.

Zespół został dopuszczony do stosowania w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych zakładów górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o L.dz. GEM/4700/0025/10/14251/KC/GS z dnia 19 sierpnia 2010r. nadającą temu zespołowi znak dopuszczenia GM-107/10.

Powrót

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707