Elektronarzędzia

Opracowane przez OPA-ROW Sp. z o.o. zasady stosowania elektronarzędzi w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych stanowią zbiór przepisów oraz wymagań wobec instalacji zasilających elektronarzędzia oraz elektronarzędzi stosowanych w podziemnych zakładach górniczych. Celem zasad jest określenie treści, które powinny być zawarte w opracowanej w zakładzie górniczym  „Instrukcji stosowania elektronarzędzi w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych”.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707