Upoważnienia i certyfikaty

Upoważnienie rzeczoznawcy

Firma posiada uprawnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w następujących grupach:

  • Ia – maszyny wyciągowe część mechaniczna,
  • Ib – maszyny wyciągowe część elektryczna,
  • III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,
  • VI – koła linowe,
  • VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • IX – urządzenia i sprzęt elektryczny:
    • kable i przewody
    • elektronarzędzia

 


CERTYFIKATY:

 

 

 

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707