Aktualności


Otwarcie nowych firm partnerskich

Tirana, 1 października 2014

W Tiranie otworzono przedstawicielstwo firm partnerskich OPA-ROW sp. z o.o., ELEKTROBUDOWA S.A. i P.H.U. TEMIDA. Inauguracja przedstawicielstwa odbyła się z udziałem Ambasadora RP Marka Jeziorskiego w Albanii. Ze strony albańskiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Energii i Przemysłu, Głównego Urzędu Górniczego, Izby Handlowo-Przemysłowej w Tiranie, albańskich stowarzyszeń biznesowych, firm z branży wydobywczej i energetycznej, a także albańscy absolwenci AGH w Krakowie.
Otwarcie przedstawicielstwa stwarza znakomitą szansę dla bezpośredniej promocji naszej firmy na rynku albańskim w dziedzinie wydobywania surowców i energetyki.
http://www.tirana.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/informacje_ekonomiczne/dyplomacja_e_konomicz


Kontrakt z Turcją

Zonguldak -Turcja, 1 sierpnia 2014

Podpisano kontrakt handlowy pomiędzy naszą firmą a turecką kompanią wydobywającą węgiel kamienny TTK – TURKIYE TASKOMURU KURUMU GENEL MUDURLUGU na modernizację maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej w szybie Kozlu New Shaft w Zonguldak.


Zakończenie inwestycji

Czeladź, 1 sierpnia 2014

Zostało zakończone zadanie inwestycyjne dotyczące dostawy przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z naczyniem wyciągowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK w Czeladzi – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.


Konferencja „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE”

Zawiercie, 1 kwietnia 2014

Udział i prezentacja urządzeń produkcji OPA-ROW sp. z o.o. podczas organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa pod patronatem Ministra Gospodarki XVI Konferencji – „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE”.


Zakończenie inwestycji

1 grudnia 2013

Zostało zakończone zadanie inwestycyjne – „Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu VI – przedział wschodni dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” Ruch Sośnica”.


Zakończenie inwestycji

1 grudnia 2013

Zostało zakończone zadanie inwestycyjne – ”Modernizacja  maszyny  wyciągowej i sygnalizacji szybowej w  górniczym wyciągu  szybowym przedz. „B” szybu  II”  KW S.A. KWK Chwałowice.


Międzynarodowe Targi Górnictwa

Katowice, 1 września 2013

Udział i prezentacja urządzeń produkcji OPA-ROW sp. z o.o. podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “Katowice 2013”
https://www.youtube.com/watch?v=nSaDcA2kfBo


Ogłoszenie o konkursie ofert

Rybnik, 5 sierpnia 2013

OPA-ROW sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Rymera 40c, 44-270 Rybnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037121, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 256500 zł, nr NIP: PL 642-00-22-939, ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup:

Przedmiot konkursu: Wyposażenie laboratorium wysokich napięć:

1. Pulpit sterowania układami wysokiego napięcia – UPU 40/6 – 110/10

2. Stanowisko do badania sprzętu gumowego – ZUBR 40

3. Stanowisko do wykonania badania drążków i chwytaków izolacyjnych – ZUDI3

4. Suszarka do suszenia kaloszy, butów lub rękawic dielektrycznych

5. Źródło napięcia – transformator ZTP 110

6. Dzielnik napięcia – typ ZPDN/110

7. Zespół oporów tłumiących

8. Stanowisko do wykonania badania chodników i dywaników – typ ZUCI

9. Stanowisko do badania uzgadniaczy i wskaźników napięcia wraz z przesuwnikiem faz

Termin składania ofert:  do 2 września 2013r. włącznie

Sposób składania ofert: pisemnie na adres spółki, za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.jaksik@opa-row.pl, lub faksem na numer: 32 4222744

Termin związania ofertą: 90 dni

Kryterium wyboru oferty: cena, zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzenia

Wymagania dotyczące przedmiotu konkursu:

– przedmiot konkursu powinien być nowy i nie obciążony prawami oraz roszczeniami osób trzecich

Wymagania dotyczące oferty:

– każdy biorący udział w konkursie może złożyć tylko jedną ofertę,

– biorący udział w konkursie może do dnia upłynięcia terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa na zakup przedmiotu konkursu, bez podania przyczyn takiego postępowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu konkursu udziela:

Pan: Marian Jaksik nr tel. 32 7398804


Certyfikat “Dynamiczna firma”

Rybnik, 14 czerwca 2013

Firma OPA-ROW Sp. z o. o. uzyskała certyfikat nadany przez Bisnode Polska.

Bisnode_ Dynamiczna_Firma_pl
Certyfikat Dynamiczna Firma 2012


Ogłoszenie o konkursie ofert

Rybnik, 3 czerwca 2013

OPA-ROW sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Rymera 40c, 44-270 Rybnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037121, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 256500 zł, nr NIP: PL 642-00-22-939, ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup:
Przedmiot konkursu: Tester kabli VLF CR Test System 60 kV rms Plus- produkcji firmy sebaKMT
Termin składania ofert:  do 1 sierpnia 2013r. włącznie
Sposób składania ofert: pisemnie na adres spółki, za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.jaksik@opa-row.pl, lub faksem na numer: 32 4222744
Termin związania ofertą: 90 dni
Kryterium wyboru oferty: cena, zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzenia
Wymagania dotyczące przedmiotu konkursu
– przedmiot konkursu powinien być nowy i nie obciążony prawami oraz roszczeniami osób trzecich
Wymagania dotyczące oferty:
– każdy biorący udział w konkursie może złożyć tylko jedną ofertę,
– biorący udział w konkursie może do dnia upłynięcia terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa na zakup przedmiotu konkursu, bez podania przyczyn takiego postępowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu konkursu udziela:
Pan: Marian Jaksik nr tel. 32 7398804